Het Spinhuis

June Agenda

Some events are already missing and more will be added, so as always check our FB and Radar for a more up-to-date program.

Read Me Leave comment

Renewing Destruction 10-6

Read Me Leave comment

May Agenda

And another busy month!

Read Me Leave comment

[25-4] The right-to-the-city: Financialized Capitalism, Gentrification & Populism

Amsterdam since the 1990s has seen a rapid decline in social housing. The city has been thoroughly gentrified, cheap grocery-stores increasingly replaced by trendy restaurants and coffeehouses and with many residents being pushed out of what used to be working-class neighborhoods. The new and more affluent residents (often referred to as ‘yuppies’) have to take on massive mortgages in order to afford apartments that often used to be social housing. Whose interest is really being served here?

This evening we will start with political economy and the global and then later delve into how the consequences play out locally. We will examine the interaction between global financialization and national systems of housing and finance. How is housing and real estate connected to global economic balances, i.e. the rise of corporate profits and relative decline of the global wage share and the resulting ‘wall of money’: the global pool of liquid assets that seeks investment opportunities? And what about transnational wealth elites that are buying residential properties as an investment rather than a primary residence?

In the second part we will look at the impact of neoliberal housing policy on people’s sense of self. What are the affective consequences on people when a house becomes an investment rather than just a home, and what about the people that cannot make such an investment and who feel they are being displaced? What is the connection between the decline of social housing and neoliberalism and right-wing populism?

Invited guest speakers are Rodrigo Fernandez (Leuven University/SOMO) who is currently involved in a research project on “the real estate/financial complex” and is specialized in tax avoidance, tax havens and shadow banking.

And Paul Mepschen, whose work deals with the politics of belonging, citizenship, and urban politics in Western-Europe. For his dissertation on the politics of autochthony and culture in the Netherlands he carried out ethnograpic research in Amsterdam Nieuw-West, focusing on the plans for the large-scale restructuring of the district.

Door open at 19:30. Starts somewhere after 20:00

 

Read Me Leave comment

Programma April

Read Me Leave comment

[30-4] After the Bolivarian Revolution: When the Pink Tide Ebbs

This century major changes first raised, then dashed, hopes in Latin America. After an upsurge of left and social movement activity, there is a worrisome move to the right in the region. What’s behind it? And more importantly, how do we go about understanding it and what all this means for social movements world-wide? Author and filmmaker Clifton Ross (Until the Rulers Obey: Voices from Latin American Social Movements, PM Press 2014, and Home from the Dark Side of Utopia, AK Press 2016) will talk about the meaning and lessons of left governments and social movements in Latin America and “socialist” hopes based on extractivist economies with no future.

Clifton Ross is a writer, translator and filmmaker who lives in Berkeley, California. For the past thirty-five years he’s reported on revolutionary and social movements of Latin America and the United States, and has translated and published poetry, essays and other works from Spanish. His most important book, co-edited with his wife Marcy Rein, is called “Until the Rulers Obey” was published in 2014. Last year he published his political memoir “Home from the Dark Side of Utopia”. This book charts a path through good intentions, projects gone awry, and the shadow side of utopian dreams—ultimately locating hope in the social movements of ordinary people who resist the imposition of states and other actors that claim to represent them.

No entrance fee required and this event will be in English.

19:30 Door Open. Start 20:00

If you cannot make it on Sunday in the Spinhuis, then you’ll have opportunity earlier in the week with our friends of Basta! in Utrecht: http://www.kargadoor.nl/utrecht/agenda-podium/2017/2625/basta-after-the-bolivarian-revolution-with-clifton-ross.html

Read Me Leave comment

[5-4] Linkse Praatjes – Public Speaking Workshops in het Spinhuis

De media-training van UvA-bestuurder Hans Amman koste €2450,26.
De debat cursussen van Crea kosten €55 tot €100.
De public speaking workshops in het Spinhuis zijn gratis.

Sleep jezelf naar de dungeon onder de brug en neem pen &papier en vrienden mee, een maand lang elke woensdag tussen 19:00 en 21:00. Het gaat om 5 april, 12 april, 19 april, en, afhankelijk wat we willen i.v.m. koningsnacht 26 april of 3 mei.

Het gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus meld je aan via onderstaande link: https://goo.gl/forms/3Y2MT1Yx94fcP8W83

Beschrijving Crea cursus: http://www.crea.uva.nl/cursussen.php?coursegroup=5&subcoursegroup=2076 

Read Me Leave comment

[27-3] In Conversation with Combatants for Peace

A last-minute addition to our agenda. Monday we’ll be hosting Combatants for Peace in an event organized by Gate 48 and FFIP. Door is open at 19:30.

 

In Conversation with Combatants for Peace,
Nobel-Peace Price nominees 2017

[English below]

Hoe kies je voor geweldloos verzet wanneer geweld de norm is? Hoe maak je contact met mensen die je vijand zouden moeten zijn?

Een aantal voormalige Israëlische soldaten en Palestijnse strijders stonden voor deze kwestie. Om de vicieuze cirkel van geweld te door breken besloten zij om samen te werken. Zij vormden de Combatants for Peace [CfP] en zijn dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

Op 27 maart organiseren we een laag drempelige avond met enkele CfP activisten. Kom luisteren naar hun persoonlijke verhalen en hun strategieën voor verandering. Ze zullen het hebben over hun innerlijke conflicten, relatie met hun land en de manier waarop ze naar de toekomst kijken in Israël/Palestina. Je kunt al je vragen kwijt over hoe het conflict hen gevormd heeft, hun manier van geweldloos verzet en de effectiviteit ervan.

Dit evenement met Combatants for Peace wordt georganiseerd door gate 48, FFIPP en het Spinhuis.

Toegang is gratis.
__
How can you choose for non-violent resistance when violence is the norm? How can you make a connection with someone who is supposed to be your enemy?

A couple of former Israeli soldiers and Palestinian militants were confronted with these issues. To break the vicious cycle of violence the contenders united and formed Combatants for Peace [CfP]. They are nominated this year for the Nobel Peace Prize.

On March the 27th we are organizing a low-key meeting with some CfP activists. Come and listen to their personal stories and strategies for change. They will address their inner conflicts, relationship with their country and their view on Israel/Palestine’s future. You can ask them how the conflict has shaped them, their methods of non-violent resistance and its effectiveness.

This event with Combatants for Peace is organised by gate 48, FFIPP and het Spinhuis.

Entrance is free

Read Me Leave comment

Bewegingsleer met Bilwet [21-3 20:00]

Bewegingsleer is waarschijnlijk het beste boek geschreven over de Amsterdamse kraakbeweging van de jaren ’80. Geschreven door mensen vanuit de beweging zelf. Ongecensureerd en geen revisionistische geschiedschrijving die het verleden poogt te rationaliseren of te romantiseren. Gebaseerd op de ervaringen van de mensen die erbij waren bij de ontruimingen van de Groote Keyser en de Vogelstruys, de brand in Kedichem, de dood van Hans Kok en de interne oorlog met de PVK. Bewegingsleer is echter ook een theorie over de dynamiek tussen sociale bewegingen en media en over hoe beweging opgang komt in de buitenmediale realiteit.

Deze avond willen we nodeloze nostalgie vermijden en ons ook richten op het nu en de beweging van de afgelopen jaren.

Bilwet onstond in 1983 en wou BEoefening ILlegale WETenschappen bevorderen door middel van lezingen, boekwerken, wisselende kontakten, radioprogramma’s, reizen, manifesten, telefoongesprekken en vertalingen. Alle teksten en boeken (inclusief Bewegingsleer) vallen hier terug te lezen:http://www.thing.desk.nl/bilwet/

Uit het voorwoord: “Bilwet’s Bewegingsleer doet geen poging de massaspektakels achteraf te legitimeren door er een sociale draai aan te geven. Het is evenmin een geschiedenisboek, al staat het ook stapelbol bizarre en absurde anekdotes; het is vooral Leerboek waarin de begrippen massa & beweging hoofdstuksgewijs volgens de methode der toegepaste kasuãstiek tegenover elkaar worden gesteld. Zo wordt voorkomen dat de Leer in sociale therapie uitmondt. Daarom is het ook geen theoretische akrobatiek geworden. De theorie, de Bewegingsleer, is radikaal weggeharkt en bij mekaar geveegd in het openings- en slothoofdstuk. Wat in de tussenliggende hoofdstukken aan theorie overblijft is de wijze waarop bepaalde gebeurtenissen wel en niet beschreven worden en de koppelingen tussen de verschillende beschrijvingen. De meeslepende verhalen die zo ontstaan krijgen door deze ‘afwezigheid’ van theorie een opmerkelijke helderheid. Tegelijkertijd kenmerkt de Bewegingsleer zich door een enorme vaart en snelheid. Ze produceert een lawaai dat doet denken aan de toeters & bellen van de kraakhouseparties, terwijl de nieuwe sociale theorie juist voorkeur heeft voor de stilte van de rouwkamer. De rook die de Bewegingsleer (als elke goede theorie) uitstoot, ruikt niet naar wierook, mirre ende stofgoud, doch naar traangas, autoband en matras. De bewegingsrook is dan ook een wolk die het eigen onvermogen wil verhullen, maar een signaal dat iets gaande is. En wij zijn erbij.”

Read Me Leave comment

Toekomst Torensluis: Stadsdeel kiest exclusief voor de grachtengordel

Toekomst Torensluis: Stadsdeel kiest exclusief voor de grachtengordel

Vanavond heeft het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum besloten over de toekomst van van de Torensluis. In plaats van ons ingediende voorstel kiest men voor onze voormalige onderhandelingspartners. Het stadsdeel wil op korte termijn beginnen met de renovatie, hierna kunnen de buurtgroepen het huurcontract tekenen (zie hier voor de documenten). Zodra de benodigde vergunningen verkregen zijn (naar verwachting mei/juni) zouden wij de ruimte moeten verlaten.

De onderhandelingen over een gezamenlijk plan voor toekomstig gebruik van de ruimte waren in verregaand stadium toen eind november 2016 StadsdorpBuurt7 en Brug9buurt zich terugtrokken. Het bleek dat zij niet de handtekening wilden zetten onder ons gezamenlijk opgestelde plan omdat zij een eigen voorstel wilden indienen.

Omdat het Spinhuis Collectief de ruimte wil behouden voor verschillende groepen, hebben ook wij onze ideeën uitgewerkt in een voorstel met onze visie op de toekomst van de Torensluis. Wij zijn opzoek gegaan naar andere maatschappelijke initiatieven voor mogelijke samenwerkingsverbanden. Wijkcentrum D’Oude Stadt en Stichting Het Gespuis, door de vercommercialisering van de binnenstad allebei gedwongen om een nieuwe ruimte te vinden, hebben kenbaar gemaakt dat zij met ons wilden samenwerken.

Wij vinden het uitermate belangrijk dat de ruimte op de lange termijn behouden blijft voor buurt én stad. Dat het een podium blijft bieden voor debat, discussie en cultuur. Dat het een plek blijft waar ook gemarginaliseerde en minder bedeelde groepen uit de omgeving samen kunnen komen. Een plek waar niet alleen voor buurtbewoners, maar voor iedereen, ongeacht sociale status, een plaats is. Een plek waar iedereen kan rekenen op een menswaardige behandeling. Het  voorstel dat we eind vorig jaar hebben ingediend valt hier terug te lezen.  

Het is teleurstellend dat het er op lijkt dat dit niet gerealiseerd zal worden.Talloze uren hebben wij aan tafel gezeten met Brug9buurt en StadsdorpBuurt7. Terugkijkend lijkt het erop dat er nooit de intentie was om er daadwerkelijk samen uit te komen. Terwijl wij tegelijkertijd bezig waren om een sociaal centrum met een druk programma draaiende te houden, bleef het onduidelijk hoe de andere groepen precies invulling wilden bieden aan de ruimte, wat voor programma er zou komen en hoe men de plek draaiende wou houden.

Brug9buurt bleek een éénmansclubje te zijn dat zich richt op de ´ondernemende´ buurtbewoners binnen een 150m radius van de Torensluis. In de geschiedenis van deze éénmans-buurtgroep heeft het slechts één activiteit georganiseerd, met als uitdrukkelijk doel in de toekomst de Torensluis te mogen exploiteren. Hierdoor kregen we de indruk dat deze ondernemer de noemer ´buurt´ gebruikt voor eigen commercieel belang. Tijdens de onderhandelingen kwam hij niet met concrete ideeën voor het programma, maar verdedigde hij wel consequent de optie tot commerciële verhuur.

Toen de onderhandelingsgesprekken al enkele maanden gaande waren werd de achtergrond van Brug9buurt duidelijk. De man achter Brug9buurt, Peter Hagendoorn, sprong ineens tevoorschijn als zoon van de eigenaar bij de kraak-actie van de Wijde Heisteeg 7. Hij bleek samen met zijn vader te rentenieren op allerlei vastgoed in de binnenstad en een verleden te hebben van het laten verkrotten van monumentale panden, langdurige leegstand en het wegpesten van huurders door onderhoudsverzuim (Zie 1 2 3). En zo iemand wil een buurtcentrum beginnen in de monumentale ruimte van de Torensluis?

Onlangs kregen wij  hier wat meer inzicht over. Op hun website verscheen ‘Sven’ ineens als initiatiefnemer van Brug9buurt, terwijl wij, in meer dan een jaar van intensief contact met Brug9buurt, deze persoon niet hebben mogen ontmoeten. Door middel van wat digitaal speurwerk kwamen wij erachter dat dit Sven Pinck bleek te zijn, oprichter van Hollandse Pepers, een human-resource management consultancy bedrijf dat zich op de Singel bevindt keurig binnen de Brug9buurt radius. Verder is hij voorzitter van een netwerkorganisatie voor HR-professionals. Zijn dit de ‘ondernemende’ buurtbewoners die binnenkort hun netwerkevents moeten kunnen organiseren op een unieke 17e eeuwse locatie?

In het voorstel dat nu de voorkeur heeft gekregen van het stadsdeel zou dit in ieder geval kunnen. Uitgangspunt is dat de ‘ondernemende’ bewoners en winkeliers uit Buurt7 gratis van de Torensluis ruimten gebruik kunnen maken na een kleine jaarlijkse donatie. De Torensluis valt binnen Buurt7, wat de naam voor het Noordelijke deel van de Westelijke grachtengordel en waar zo´n 7000 mensen wonen. Buurt6 begint echter amper 200m zuidelijk vanaf de Torensluis. Hun voorstel is echter dat de Torensluis exclusief wordt voor dit specifieke gedeelte van de grachtengordel.

Wij hebben altijd gevonden dat de Torensluis er voor de stad moet zijn en niet enkel voor de mensen die het privilege hebben om in de grachtengordel te wonen. Natuurlijk moeten de direct omwonenden zich welkom voelen bij de Torensluis. Wij hebben dat dan ook de afgelopen anderhalf jaar in de gekraakte situatie iedereen welkom geheten, en verscheidene buurtbewoners komen geregeld langs en hebben activiteiten georganiseerd in de ruimte.  

Wat ons betreft heeft men een weinig inclusieve blik van wat ‘de buurt’ precies is. De studenten van het PC Hoofthuis blijken niet bij de buurt te horen. Groepen die in deze samenleving toch al behoorlijk gemarginaliseerd worden jaagt men liever weg. Wat ons betreft blijft de Torensluis een ruimte waar juist minder bedeelde groepen welkom zijn en waar mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen elkaar kunnen ontmoeten (Zie hoofdstuk 5 van ons voorstel).

Door Disneyficering, hypergentrificatie en de voortschrijdende totale uitverkoop van de stad wordt Amsterdam steeds minder divers en toegankelijk voor politieke en maatschappelijke initiatieven. Wat een plek betaalbare plek in de binnenstad had kunnen blijven voor debat, discussie en cultuur wordt wat het stadsdeel betreft exclusief voor een specifiek gedeelte van de grachtengordel. Zonder ruimte voor politiek. Ontoegankelijk (of in ieder geval niet bedoeld) voor de rest van de stad.

De komende maanden pakken wij in ieder geval de draad weer op! Zoals eerder aangekondigd willen wij het groeiende verzet tegen de uitverkoop van de stad helpen vormgeven. Tegen gentrificatie, de afbraak van sociale huisvesting, de massale toerisme-industrie en het verdwijnen van vrijplaatsen en alternatieve cultuur. Dit zullen wij doen in onze programmering de komende maanden, maar ook daarbuiten. Alle hulp is daarbij welkom. Het programma voor de komende maand staat in ieder geval al online. Wordt vervolgd!

Read Me Leave comment