Press release: Students leave the Spinhuis under pressure from the university [translation of press-release 30 December]

Press release: Students leave the Spinhuis under  pressure from the university [translation of press-release 30 December]

The Spinhuis Collective announced that they are leaving the occupied Spinhuis building this Friday. They will be handing the University of Amsterdam the key at 3 pm that same day. Last Monday the court deemed that the UvA does have an urgent need to evict the premises. The UvA had threatened with heavy fines if the collective failed to cooperate with their plans to put back the building to use. This leaves the students no alternative but to stop their protest for the time being.

Since the Spinhuis was squatted last September, the university has repeatedly tried to kick the students out of the building. In October the university sued the individuals who had filed a request for public access to government information (Wob-verzoek) about the Spinhuis. The UvA claimed an exorbitant compensation fee of 100,000 euro per student for every day they were present in the building. This was a clear sign that the UvA were not ready to comply with the Wob request for information. Such refusal was, according to the students, the biggest hindrance to any semblance of a constructive dialogue.

“It’s happening all around us!” First in the Science Park -a joint venture of the Free University (VU) and the UvA-, then with the funding cuts to humanities, and now the VU is also aggressively cutting corners, without ever giving students or professors any voice in these matters. Instead, big spending seems to be justified whenever complaints are raised: they sent us security guards with dogs, which cost hundreds of thousands of euros clomid tablets buy online. With that money you can easily pay two full studies at the faculty of humanities,” says Ruud van der Veen, a member of the student council. The way the university throttles any kind of criticism is what the students set out to protest in the first place. And that type of governance is being reflected very clearly in the University’s response. Top-down management, participation deficit, fetishism of performance targets; the university is being run as a corporation and is increasingly an extension of the business sector.

In contrast, the students have witnessed in the past months how much a blossoming academic community can do for a university. There is a clear need for spaces that students can self-manage and where they can organise themselves. From debates with MPs to a workshop on psychogeography, through a regular cult-film cinema and a feminist poetry evening, we have participated in all sorts of things. One thing is clear: the rector can be proud that they have made us into much more efficient rebels,” ironizes Van der Veen.

Read Me Leave comment

Persbericht: Studenten verlaten Spinhuis onder druk van UvA

Persbericht: Studenten verlaten Spinhuis onder druk van UvA

Het Spinhuis Collectief heeft aangekondigd dat ze op vrijdag 2 januari om 15:00 het gekraakte Spinhuis zullen verlaten en de sleutel overhandigen aan de UvA. Afgelopen maandag heeft de rechtbank geoordeeld dat de UvA een spoedeisend belang heeft bij een ontruiming van het pand. Vanwege de hoge geldboetes die de UvA bedongen heeft in het geval van tegenwerking van de heringebruikname door de universiteit, zien de studenten zich genoodzaakt om hun actie voor nu te staken.

Sinds de kraak van het Spinhuis afgelopen september heeft de UvA getracht de studenten uit het pand te krijgen. In oktober daagde de UvA de ondertekenaars van een verzoek naar meer informatie over het Spinhuis (Wob-verzoek) voor de rechter en eiste het exorbitante bedrag van 100.000 euro per student per dag aanwezigheid. Daarbij heeft de UvA aangegeven het Wob-verzoek niet in behandeling te nemen, waarmee zij elke mogelijkheid tot constructieve dialoog onmogelijk maakte, aldus de studenten.

“Je ziet het overal! Eerst op het Science Park (fusie met de VU), nu bij de bezuinigingen op de geesteswetenschappen, en op de VU wordt ook jaren hard gesnoeid, zonder dat studenten en docenten daar iets over te zeggen hebben. En als we onze mond opentrekken worden er bewakers met honden op ons afgestuurd, die honderdduizenden euro’s kosten. Geld waar makkelijk twee studies op de FGw van betaald kunnen worden,” verklaart studentenraadslid Ruud van der Veen. De studenten zien in de manier waarop zij, en andere kritische stemmen, behandeld worden exact de kritiek die zij op de universiteit uiten terug. Het top-down management, gebrek aan inspraak, de fetisjering van het rendementsdenken; de universiteit wordt gerund als bedrijf en wordt steeds meer een verlengstuk van het bedrijfsleven.

De studenten hebben de afgelopen tijd in het Spinhuis kunnen meemaken wat een bloeiende academische gemeenschap kan betekenen voor een universiteit. Er is duidelijk behoefte aan ruimtes die studenten zelf beheren en waar ze zichzelf kunnen organiseren look at these guys. “Van debatten met Kamerleden, tot een workshop psychogeografie, van een regelmatige cultfilmbioscoop tot een feministische poëzieavond, we hebben het allemaal meegemaakt. En één ding is zeker: de rector mag trots zijn, ze hebben van ons competentere rebellen gemaakt,” lacht Van der Veen.

Read Me Leave comment

Spinema: Ikiru (1952) [8 January 2015]

Spinema: Ikiru (1952) [8 January 2015]

THURSDAY JANUARY 8Крокодил

IKIRU    1952
(生きる)
Directed by Akira Kurosawa
143 minutes
In Japanese with English subtitles

Although Japanese director Akira Kurosawa is best known for his huge, epic samurai movies, it is this film which is considered by many critics to be his finest creation (and he has made so many masterpieces). Ikiru centers on a melancholy bureaucrat Kenji Watanabe who works at Tokyo City Hall. After dedicating 30 years of his life to this dull job, he suddenly is shaken by the realization that it’s all been a waste, and starts searching for some kind of meaning to life. In the end, this movie is about someone who desperately wants to live before they die.

Based on the story “The Death of Ivan Ilyich” by Leo Tolstoy, this translation to the screen is beautifully realized. The acting is haunting, the cinematography and the music score perfect. Its narrative structure isn’t the standard formula storytelling, it’s inventive and beautifully thought-provoking.  A film which is absolutely riveting and remains one of the most heart-wrenching depictions of the human spirit in its struggle for redemption. If you want to detox from American holiday blockbusters, and discover a new way to see both life and cinema, then this film is may come as an incredible relief.

Spinhuis
On the Korte Spinhuissteeg, a tiny alleyway just off Oudezijds Achterburgwal 185
20:30
Free screening

Read Me Leave comment

Judgement Day 2: The UvA strikes back [29-12-2014]

Judgement Day 2: The UvA strikes back [29-12-2014]

????????????????????????????????????????????????????????????????????http://kahovka-service.ru

[English below]

Maandag is onze tweede judgement day party! Het is de dag van de uitspraak van onze rechtszaak met het CvB. De vorige keer stelde de rechter dat de UvA onvoldoende grond had voor ontruiming. Dit keer is misschien anders. Het is misschien ons laatste feestje. Dus kom langs en steun ons! Zoals altijd is er muziek, bier, vieze wijn en alle andere dingen die je gewend bent van het Spinhuis!

Het Spinhuis is een gekraakte onafhankelijke studentencentrum in de voormalige Common Room. Een autonome ruimte buiten de managementstructuren van de UvA. De afgelopen drie maanden zijn we dagelijks van maandag tot vrijdag open geweest als studie en ontmoetingsplek met allerlei activiteiten en evenementen.

————

So monday will be our second judgement day party. It´s the day of the verdict of our court-case with the university board. The previous time the judge rules away the UvA´s immediate grounds for eviction. This time it might be different. It might be our last party. Please come out and support! There will be music, beer, shitty wine, and everything you love about the Spinhuis!

Het Spinhuis is a squatted independent student-centre in the former Common Room. It’s an autonomous bottom-up organized space outside the university’s management structures. In the last three months it has been open daily from Monday to Friday as a study- and meeting-place with lots of activities and events.

FB: https://www.facebook.com/events/817874811605461/

Read Me Leave comment

3 Month Anniversary Party! [Friday 12-12]

3 Month Anniversary Party! [Friday 12-12]

spiderman dj

[English below]

Het Spinhuis is alweer voor de 3e keer maandig! Dit gaan we vrijdag vieren, met veel muziek en enkele sprekers. Waarschijnlijk één van de laatste feestjes in het Spinhuis dus komt dat zien.

Het Spinhuis is een gekraakte onafhankelijke studentencentrum in de voormalige Common Room. Een autonome ruimte buiten de managementstructuren van de UvA. De afgelopen drie maanden zijn we dagelijks van maandag tot vrijdag open geweest als studie en ontmoetingsplek met allerlei activiteiten en evenementen. .

Coming Friday night we celebrate the third monthly anniversary with lots of music and a few speakers. This may be one of the last parties in the Spinhuis, so do come!

Het Spinhuis is a squatted independent student-centre in the former Common Room. It’s an autonomous bottom-up organized space outside the university’s management structures. In the last three months it has been open daily from Monday to Friday as a study- and meeting-place with lots of activities and events.

FB: https://www.facebook.com/events/846603758716471

and earlier that day…
FRIDAY 15:00 March for Free Education: https://www.facebook.com/events/864400466938639

https://www.facebook.com/events/864400466938639

Read Me Leave comment

Spinema: If…. (1969)

Spinema: If…. (1969)

THURSDAY DECEMBER 11 20:30
Directed by Lindsay Anderson
112 minutes
English spoken with English subtitles!

Sometimes pigeon-holed as a May 68 prophecy, If… becomes dated far less easily than other “youth in revolt” movies of the late 60s because it’s nearly as timeless in its themes as it is of an experimental period in commercial narrative cinema. A film like this was only possible in the late 60s. Financed by Paramount Pictures and then nearly shelved when they saw its concluding machine-gun catharsis, it drew darts at its self-styled “anarchist / classical” director Lindsay Anderson and made an instant star of the rebellious young actor Malcolm McDowell (A Clockwork Orange), nervously simmering in the role of Mick Travis, a dissident student at a posh English public school.

When it was eventually released in Great Britain it was given a X-rating. It is a film which was loved by Stanley Kubrick so much that he gave the lead role of his next film, A Clockwork Orange, to its lead actor Malcolm McDowell. This film will be screened in high-definition.

IF…. is a daring anarchic vision of British society in the late sixties England. It centers on the character of Mick Travis, who, along with his chums, kick at authority at every turn, finally emerging as a violent savior against the powers that be. Violence, sex, fantasy, sadism and poetry- it has it all!  Mixing color and black and white as audaciously as it mixes fantasy and reality, If…. remains one of cinema’s most unforgettable rebel yells….and one of the nearly perfect films in the history of cinema.

+ SHORT FILM BEFORE THE FEATURE:
NIGHT AND FOG   1955
(Nuit et brouillard)
Directed by Alain Resnais
30 minutes
In French with English subtitles

Read Me Leave comment

Steunbetuiging van Humanities Rally

Steunbetuiging van Humanities Rally

De verhouding tussen het bestuur van de UvA en zijn studenten heeft een nieuw dieptepunt bereikt nu het bestuur een rechtszaak heeft aangespannen tegen het Spinhuis Collectief, een groep activistische studenten die zich verzetten tegen het verdwijnen van hun Common Room. Humanities Rally, als platform voor verontruste studenten en docenten van de bedreigde faculteit der geesteswetenschappen, spreekt zijn steun uit voor de pogingen van het Spinhuis Collectief om de voormalige Common Room autonoom en voor alle studenten toegankelijk te houden.

Hoewel het College van Bestuur van de UvA volhoudt te allen tijde rekening te houden met de wensen en belangen van de student, blijkt uit het over de afgelopen jaren gevoerde beleid steeds het tegenovergestelde. Vorig jaar wilde de UvA haar bètafaculteit laten fuseren met die van de VU, dit zonder van te voren openheid van zaken te hebben gegeven of de studenten te hebben gekend in dit voornemen. Grootschalige protesten waren destijds nodig om het bestuur van zijn besluit af te houden. Aan het begin van het huidig academisch jaar is de verhuizing van de FMG naar de REC doorgedrukt. Hierbij dreigde de geliefde Common Room te sneuvelen, en weer was het pas na protesten, en niet door een dialoog vanuit het bestuur naar de studenten, dat er een compromis werd gevonden. In de afgelopen maanden ten slotte is gebleken dat de FGw met grote financiële tekorten kampt, en wil het bestuur er nauwelijks iets aan doen om de inhoud en de kwaliteit van onderwijs op deze faculteit te waarborgen. Uit al deze gevallen blijkt dat het huidige College van Bestuur ten eerste zijn belangrijkste taak, het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs, matig ten uitvoer brengt, en ten tweede dat reële studenteninspraak uitzonderlijk laag op de prioriteitenlijst staat.

Tegen deze achtergrond is het een zwaktebod dat het bestuur er nu zelfs niet voor terugdeinst zijn eigen studenten aan te klagen. Het Spinhuis Collectief heeft een autonome ruimte willen creëren waar culturele, artistieke en intellectuele evenementen georganiseerd worden. Met andere woorden precies die activiteiten die betrokken en onafhankelijke studenten zo waardevol maken voor het academische leven. De bestuurscultuur van de UvA nu smoort dit academische leven. De boodschap die zij in haar reclamecampagnes verspreidt, dat de UvA tegendraadse studenten wil, is totaal ongeloofwaardig en zelfs lachwekkend. Om al deze redenen steunt Humanities Rally het streven van het Spinhuis Collectief om ruimte te creëren voor het onafhankelijke denken, omdat juist dit onontbeerlijk is voor een sterke academische cultuur. De universiteit is niet een bedrijf, niet een onderwijsfabriek; de universiteit is van de studenten.

Humanities Rally, namens de verontruste studenten van de FGw

Read Me Leave comment

Spinema: CHRONICLE OF A SUMMER (1961) + La Rabia (1963) [Thursday 27 November]

Spinema: CHRONICLE OF A SUMMER (1961) + La Rabia (1963) [Thursday 27 November]

THURSDAY 27 NOVEMBER
20:30
CHRONICLE OF A SUMMER

(Chronique d’un été)
Directed by Jean Rouch and Edgar Morin
85 minutes
In French with English subtitles

One of the key films in the history of cinema, and one that is rarely ever shown these days. Ethnographer Jean Rouch is famous for his anthropological films about African culture, and he was a pioneer in creating a new kind of documentary cinema in which he made films with the participation of his subjects. He would be heralded by the French New Wave, especially by Godard and Rivette, and you can see the impact of his films on their cinema. He is also a favorite of Werner Herzog.

In 1960 filmmaker-anthropologist Rouch collaborated with sociologist Edgar Morin on an experiment. Instead of making so-called “ethnographic” films about people in faraway lands, they decided to turn the camera on their own culture for a change. Using a newly available 16mm camera they set out to do what no one else had done before… to try and capture daily life and discuss it. They felt they needed a structure or theme to unravel the project, so they went into the streets of Paris to ask people if they were happy. The result is shattering, both cinematically and emotionally. Souls are revealed in a way that no dramatic acting could ever come close to…. piercing and moving, precisely because its so real and unscripted. As one viewer said “watch it and be blown away.”

This will be a high-definition screening.

+22:15

La Rabia (1963)

Directed by Pier Paolo Pasolini
54 minutes
In Italian with English subtitles

Produced in 1963 this is a documentary film by the great Italian director Pasolini in which he was given some roles of film and asked to make a movie about his thoughts concerning the following question: Why are our lives ruled by discontent, anguish and fear? The result is a hypnotic journey into the mind and beliefs of the director.

Read Me Leave comment

(English translation 10 Nov) PRESS RELEASE ­ The Spinhuis Collective wins the first round in the court case about the squatted University of Amsterdam building

(English translation 10 Nov) PRESS RELEASE ­ The Spinhuis Collective wins the first  round in the court case about the squatted University of  Amsterdam building

On Monday 10 November the judge communicated to the student squatters of the Spinhuis that he would not be deciding in favour of the University, seeing as there is insufficient grounds for an eviction. This is the legal first victory for the Spinhuis Collective. On 7 September the students occupied the common room of the Spinhuis building (University of Amsterdam, UvA). They are squatting it in protest against the hierarchical structures in place at the university. Instead of engaging in a substantial dialogue with its own students, the UvA board of directors decided to take them to court.Ceoec

After a long legal process the judge has decided that the University’s request for an eviction permit is not admissible. The evidence presented by the UvA was found to be insufficient, and the Spinhuis Collective had addressed and refuted every point of the UvA’s case. The judge has recognised that the squatters are engaged in a political action. In his decision he states that the action can correctly be considered as an act of civil disobedience, i.e. ‘a protest against an existing situation that does not further one’s own interest but pursues a social/political aim.’ ‘This means that the UvA must tolerate an action of this kind.’

The judge gave the UvA another opportunity to defend their claim that their interest in the building is urgent enough to justify an eviction process. Their new deadline to provide the new information is 15 December. Once the university has handed in additional documents the Spinhuis Collective will be given seven days to respond. And after that, the judge will take another week to issue a final verdict. This gives the students another three weeks to stay in the building. ‘It’s great to see how students can stand up against the neoliberal mismanagement of the university, where financial issues have come to take precedence over the academic community. Direct action works! Squat the entire university!’ proposes student council member Ruud van der Veen.

The students’ calendar for the near future is already filled with interesting events, much like it has been for the last months; their upcoming programme shows diverse events and activities are being organised every night. That is also something that the judge took into account; these activities can clearly be considered to be ‘in the general interest’. The Spinhuis Collective is delighted that these activities can take place as scheduled. But they also state that they would have stuck to their plans even if the judge’s decision had been negative. The Collective states that they will not stop until genuine changes are introduced in the way the university works, and until students and lecturers gain complete control over their own university.

Read Me Leave comment

Curds for Kurds – Benefit for the DAF

Curds for Kurds – Benefit for the DAF

curdforkurds

FB event: https://www.facebook.com/events/766032220136379/

Come join us at Het Spinhuis for a lovely evening of curd pies, music, speakers, dinner, drinks and fun- with all the proceeds from the evening going to fund Kurdish Comrades in the DAF fighting to regain their land and autonomy!
(Click here for more info on the DAF:

https://www.facebook.com/anarsistfaaliyetorg/photos_stream

and go here to send money yourself!

http://www.vrijebond.org/doneer-actieve-solidariteit-voor-kobane/ )

Read Me Leave comment