Bewegingsleer met Bilwet [21-3 20:00]

Bewegingsleer is waarschijnlijk het beste boek geschreven over de Amsterdamse kraakbeweging van de jaren ’80. Geschreven door mensen vanuit de beweging zelf. Ongecensureerd en geen revisionistische geschiedschrijving die het verleden poogt te rationaliseren of te romantiseren. Gebaseerd op de ervaringen van de mensen die erbij waren bij de ontruimingen van de Groote Keyser en de Vogelstruys, de brand in Kedichem, de dood van Hans Kok en de interne oorlog met de PVK. Bewegingsleer is echter ook een theorie over de dynamiek tussen sociale bewegingen en media en over hoe beweging opgang komt in de buitenmediale realiteit.

Deze avond willen we nodeloze nostalgie vermijden en ons ook richten op het nu en de beweging van de afgelopen jaren.

Bilwet onstond in 1983 en wou BEoefening ILlegale WETenschappen bevorderen door middel van lezingen, boekwerken, wisselende kontakten, radioprogramma’s, reizen, manifesten, telefoongesprekken en vertalingen. Alle teksten en boeken (inclusief Bewegingsleer) vallen hier terug te lezen:http://www.thing.desk.nl/bilwet/

Uit het voorwoord: “Bilwet’s Bewegingsleer doet geen poging de massaspektakels achteraf te legitimeren door er een sociale draai aan te geven. Het is evenmin een geschiedenisboek, al staat het ook stapelbol bizarre en absurde anekdotes; het is vooral Leerboek waarin de begrippen massa & beweging hoofdstuksgewijs volgens de methode der toegepaste kasu├ústiek tegenover elkaar worden gesteld. Zo wordt voorkomen dat de Leer in sociale therapie uitmondt. Daarom is het ook geen theoretische akrobatiek geworden. De theorie, de Bewegingsleer, is radikaal weggeharkt en bij mekaar geveegd in het openings- en slothoofdstuk. Wat in de tussenliggende hoofdstukken aan theorie overblijft is de wijze waarop bepaalde gebeurtenissen wel en niet beschreven worden en de koppelingen tussen de verschillende beschrijvingen. De meeslepende verhalen die zo ontstaan krijgen door deze ‘afwezigheid’ van theorie een opmerkelijke helderheid. Tegelijkertijd kenmerkt de Bewegingsleer zich door een enorme vaart en snelheid. Ze produceert een lawaai dat doet denken aan de toeters & bellen van de kraakhouseparties, terwijl de nieuwe sociale theorie juist voorkeur heeft voor de stilte van de rouwkamer. De rook die de Bewegingsleer (als elke goede theorie) uitstoot, ruikt niet naar wierook, mirre ende stofgoud, doch naar traangas, autoband en matras. De bewegingsrook is dan ook een wolk die het eigen onvermogen wil verhullen, maar een signaal dat iets gaande is. En wij zijn erbij.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *