Over / About

(english and videos below)

Wat is het Spinhuis?
Het Spinhuis is een gekraakt academisch café in de ruimtes onder de Torensluis (/Multatulibrug). Sinds wij de ruimte in gebruik hebben genomen hebben bewoners uit de directe omgeving activiteiten georganiseerd, maken studie-verenigingen ervan gebruik, zijn er yoga-klassen op donatie, is er theater en muziek, en worden er film- of info-avonden georganiseerd door diverse maatschappelijke groepen. We opereren uiteraard volledig zonder winstoogmerk met alleen maar vrijwilligers. Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te helpen, stuur een mailtje naar info@spinhuis.org. Verder bieden wij onze ruimte aan alle geïnteresseerden om gratis bijeenkomsten en activiteiten te organiseren.

Wie zijn wij?
Het Spinhuis Collectief is een horizontaal georganiseerd collectief dat is voortgekomen uit de Amsterdamse studentenbeweging. Het collectief heeft zich gevormd rondom de kraak van de common room in het Spinhuis (het voormalig sociologie- en antropologiegebouw van de UvA) uit protest tegen het verdwijnen van de laatste autonome, door studenten gerunde ontmoetingsplaats binnen de universiteit. Hoewel haar samenstelling steeds gemengder wordt, bestaat Het Spinhuis Collectief dan ook voornamelijk uit studenten en UvA alumni. Lees hier meer over de geschiedenis.

Als collectief zijn wij van mening dat de academische gemeenschap te ver afstaat van de maatschappij. Wij staan voor een universiteit die stevig geworteld is in de samenleving en streven ernaar de academische gemeenschap actief met buurt, stad en maatschappij te verbinden. Daartoe hebben wij in september 2015 het initiatief genomen de in onbruik geraakte ruimtes van de Torensluis in gebruik te nemen en open te stellen voor de buurt en de academische gemeenschap.

Wij opereren zonder winstoogmerk en volledig op basis van vrijwillige inzet. Met de ruimte die wij nu alweer ruim een jaar bieden, willen wij een toegankelijke, laagdrempelige brug zijn voor studenten naar andere (maatschappelijke) groepen en vice versa. In onze zelforganiserende en vrije ruimte, waar geld en commerciële belangen geen rol spelen, krijgen studenten, buurtbewoners, kunstenaars en andere geïnteresseerden de kans om nieuwe projecten op te zetten en te experimenteren. Door het faciliteren van een ontmoetingsplek geven we mensen de kans om door hun geïndividualiseerde bestaan heen te breken en om hun ideeën en vaardigheden met elkaar te delen. Vrije ruimtes zoals die van de huidige Torensluis zijn dan ook broedplaatsen van creativiteit en maatschappelijk engagement die een tegenwicht bieden aan de verdere commercialisering en disneyficatie van de stad.

 

————————————————————————————————————–

What is the Spinhuis?
Het Spinhuis is a squatted autonomous social space under the Multatulibridge on the Singel. We host all kinds of activities varying from lectures, discussion- and debate-evenings to all kinds of workshops, theatre, art and music. We’re open for everyone and also facilitate events organized by other individuals and groups. Countless of events have taken place since we started using the space, including the weekly film-screenings and Voku’s (dinner on donation), but also yoga classes, theater and many open stage and spoken word evenings. We do not operate for profit and only work with volunteers. We are an open collective and have a weekly meeting. If you are interested in helping out, send a mail to info@spinhuis.org. Our space is also open for anyone  who wants to organize events.

Who are we?
Het Spinhuis Collectief is a horizontally organized collective that emerged from the Amsterdam student movement. The collective has formed around the squatting of the former common room in the Spinhuis (the former sociology- and anthropology building of the UvA) in protest against the disappearance of the last autonomous student-run space of the University of Amsterdam. Although its composition is becoming more mixed, the Spinhuis Collective consists therefore mainly of students and UvA alumni.

As a collective, we believe that the academic community is too far removed from society. We stand for a university that is firmly rooted in society and want to connect the academic community with the neighborhood, city and society. In our self-organized free space, where money and commercial interests play no role, students, residents, artists and other interested parties have the opportunity to experiment and develop develop new projects. Through offering a meeting-space, we give people the opportunity to break through their individualized existence and to share their ideas and skills with each other. Autonomous spaces such as the Spinhuis are breeding grounds for creativity and social commitment to provide a counterweight to the further commercialization and disneyfication of the city.

14480485_1177475205646536_7142302616494272476_o
photo 1

foto-voorkant-spinhuis13879331_10154480685222372_207890970873385828_nphoto 5

One response to “Over / About”

  1. Barbara says:

    Hi! I’m a student from Zagreb, Croatia. In a couple of days I’m coming to Amsterdam with my friends and couldn’t be more happier about visiting the city, learning about culture and people and discovering hidden places like yours. I see that you have an article about Ko to tamo peva, the movie about ex Yu residents, but it’s not translated to English.
    I’m really looking forward coming to your studentspace and chatting a bit.
    See you,
    B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *